Redakcja

Redaktor naczelny Igor Glinda
Tel. +48 607 103 249  igor@sztukalowienia.pl

 

Rada redakcyjna

Mirosław Pieślak, Kuba Standera, Arkadiusz Kubale, Paweł Fiedorczuk, Tomasz Konik

Projekt i skład Grzegorz Wierzchowski

Tłumaczenia Kuba Standera

Korekta Joanna Pieślak

Druk Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków

Wydawca RED TAG sp. z o. o. ul. Ujastek 5 B p. 10, 31-752 Kraków

KRS 0000346494

konto MultiBank
45 1140 2017 0000 4502 1297 2764